WERKEN BIJ

VACATURE

Woonbegeleider (werkbegeleider) gehandicaptenzorg

Wie is Doenersdreef?

Doenersdreef is een WLZ-erkende organisatie met een breed aanbod van 24-uurs opvang, educatieve begeleiding, ontwikkelingsgerichte (arbeidsmatige) dagbesteding en andere vormen van opvang. Jongeren en jongvolwassenen met een (licht) verstandelijke beperking geven wij een stevige basis voor actieve deelname aan de maatschappij en wij ondersteunen deze mensen in hun persoonlijke ontwikkeling met een gerichte opleiding, begeleiding en behandeling bij werken en wonen. Wij zijn een kleinschalige organisatie, we zijn een platte organisatie en hebben korte lijntjes met elkaar, we werken eco gericht en dragen derhalve een gezamenlijke verantwoordelijkheid en ondersteunen elkaar. We werken vanuit ons hart en onze jongeren staan altijd op de eerste plaats.

Doenersdreef heeft in Almere en Hulshorst meerdere locaties waar intramurale- en extramurale zorg wordt verleend. Op onze locatie Nieuw-Caledonië in Almere zijn wij op zoek naar een pedagogisch medewerker die zorgdraagt voor nabijheid en veiligheid. Daarbij staat voorop dat ieder mens uniek is en dat ieder mens ‘eigen-aardig-gedrag’ vertoont. Vanuit deze uniciteit worden de jongeren en jongvolwassenen met een (licht) verstandelijke beperking en autisme in hun omgeving ondersteund en begeleid om de kwaliteit van hun leven te waarborgen.

Functieomschrijving

De woonbegeleider (werkbegeleider) zorgt voor een prettige woonsituatie en biedt eveneens dagelijkse ondersteuning bij het behalen van de ontwikkelingsdoelen van de kinderen, jongeren en jongvolwassenen. In samenwerking met de overige zorgprofessionals wordt zorg gedragen voor een warm en liefdevol leefklimaat waarbinnen de jeugdige zich veilig, geaccepteerd en gewaardeerd kan voelen en waar ondersteuning wordt geboden bij bijvoorbeeld zaken als dagbesteding en/of werk.

Werkzaamheden

 • Het vervullen van dagelijkse ondersteuning op het gebied van wonen en vrije tijd;
 • Het vervullen van ondersteuning bij bijvoorbeeld dagbestedingsactiviteiten;
 • Het regelen van zaken waarmee de cliënten dagelijks in aanraking komen;
 • Het signaleren van zaken met betrekking tot het welzijn van de cliënt en het bespreken hiervan met bijvoorbeeld de pedagogisch medewerker en/of meewerkend teamcoach;
 • Een onderdeel vormen van het team ten aanzien van de toekomstbesprekingen;
 • Een onderdeel vormen van een multidisciplinair overleg;
 • Het controleren op de handhaving van orde, rust en veiligheid en een correct gebruik van materialen in en rondom de accommodaties;
 • Het overzicht houden van de aanwezige bezoekers en het hebben van een beslissende rol in het wel of niet toelaten van bezoekers;
 • Het toezicht houden op de naleving van de algemene huisregels en individuele afspraken;
 • Het fungeren als aanspreekpunt voor cliënten en bezoekers;
 • Het rapporteren over de verrichte werkzaamheden in het rapportagesysteem.

Functie-eisen

 • Je beschikt over een mbo-diploma; 
 • Je bent flexibel inzetbaar;
 • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, zowel in woord als geschrift;
 • Je bent in staat te werken in een digitale omgeving;
 • Je gaat zorgvuldig om met vertrouwelijke informatie;
 • Je hebt ervaring in een vergelijkbare functie;
 • Je beschikt over vaardigheden om de-escalerend te werk te gaan. 

Werktijden

Je werkt vanuit een dienstrooster waar sprake is van onregelmatige werktijden. Hierbij kun je van maandag tot en met zondag worden ingeroosterd.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een functie voor 28 uur – 32 uur per week. Doenersdreef valt onder de cao Sociaal Werk, Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening.

In eerste instantie is de aanstelling voor de duur van zeven maanden.

Meer informatie

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met mevrouw I. Lucas of mevrouw N. Roelfsema, telefoonnummer 036-549 10 00.  

Wil je direct solliciteren, stuur dan je CV voorzien van motivatie aan info@doenersdreef.nl.

“Een werkplek waar jij in je kracht wordt gezet”