Doenersdreef, een zorgaanbieder voor jongeren, kampt met ernstige door- en uitstroomproblemen door lange wachttijden voor huisvesting. De gemeente moet dringend actie ondernemen om te voorkomen dat jongeren op straat belanden.

De huisvestingscrisis heeft enorme impact op het leven van jongeren die na jaren hard werken en zorg toe zijn aan de volgende stap in hun zelfstandigheid. Met elkaar moeten we van ‘zorg naar leven’ gaan, maar in de praktijk is dat knap lastig en eigenlijk onmogelijk. Niet altijd is er een netwerk beschikbaar dat kan zorgen voor (overbruggings)huisvesting en de maatschappelijke opvang zit overvol.

Lemya, die al sinds december 2023 met deze huisvestingscrisis te maken heeft, kan het mooi verwoorden:
“Inmiddels heb ik een dochtertje van twee. Samen met haar zou ik dus op straat terechtkomen, aangezien ik nog steeds niet aan de beurt ben voor een eigen woning. Ik ben ontzettend blij dat Doenersdreef me nog wil opvangen, maar het voelt ook alsof mijn leven in de wacht staat. Een eigen woning is mijn droom; van daaruit kan ik verder bouwen. Voorheen kregen moeders met kinderen sneller een woning, maar dat is nu niet meer zo.”

Vergelijkbare berichten